.
.
.
.

Para EntreVistArtista Emil Valev

 Acerca de Emil Valev ► Presentación

 Момичето е застанало до завесата, но всъщност завесата непрекъснато се движи там където е момичето. Следва го като наметало и ни го показва. Виждаме главата му, виждаме го с цигара, котка, едновременно с цигара и котка, с луна, куче, чаша.

Завесата се движи, без да има отделни действия или други пиеси. Театърът на живота е в картината и ни показва отново Момичето, но сега в сменящите се епизоди антуража й е различен, Момичето е с кралица, или с клоун, с момче, понякога застанало в профил, за да се обърне пространството на общуване в една посока – към нея.
И какво, после идва прехода от видимото към интимното – Момичето е с костюм, а голото й тяло е в цветовете на дрехите – виолетово, бежово, зелено, или пък чашата, която държи става зелена, за да напомни за зеленото й тяло - пролетно топло с мирис на треви и магична виталност, е на Нимфа родена в безвремието на възраждащата се природа.

Момичето се превръща в кралица, а момчето в клоун, който трябва да я съпътства в мислите и действията й. Трябва също, да се дистанцира със хумор от нея, за да я погледне с очите на нелюбящите други. Но те Момичето и клоуна всъщност са двойка и не са. Така тя, момичето става Тя, реално/иреален образ в картината, който има своя реален живот в изкуството. Всичко се затваря в подмамените от въображението представи, от които се раждат копнежи, мечти и лека саркастична усмивка, която променя лицето на момичето в шарж. Клоунът застава пред платното и рисува момичето, а когато го прегърне се чува музиката от ритъма на линиите, на цветните петна нежно преливащи в астрални хармонии на любовта.

Творецът, както е при сюрреалистите се оставя на въображението, на потока подсъзнанието си. Оставя се да “плува” по течението на реката на забравата, в която се проявават образи-съновидения от миналото и бъдещето, образи-знаци, йероглифи в записи за енергиите на въображението и емоциите, мислите.

Живописните платна на Емил носят универсални послания, показват авторския му стил приближаващ се до характерактерните белези на Парижката школа в нейното движение от сюрреализъм към супрематизъм. Той е далеч от фолкорното българско звучение на тематика и колорит, далеч е от многозначимата асоциативна цитатност дълговечно уважавана в изкуството ни. Той не е и в категорията genius loci, нито в модерната copy/pаste. Емил е художник, чието интелигентно лице на автор може да бъде разпознато навсякъде по света. Неговите картини ни дават шанса, да разпознаем реалностите на нашия градски живот, да се вгледаме образите на хората и да трансформираме представите си в истински с въздишка и усмивка.


Пламена Димитрова-Рачева
 


Emil Valev
Born – 1957 – Sofia

Interested in arts from his early years.Meet the culture of Egipt , Greece ,Europe, Russia at his teenage. 1973 – study In art high school in Sofia. Interested in surrealism and cubism. Also Interested in music and cinema - his musical preferences were – Pink Floyd ,Led Zeppelin, Roxy Music, King Crimson ,ELP, etc. In cinema – S.Tarkovski , I.Bergman , J. Losey , M. Antonioni etc. Study guitar and piano. 1979 – travel to Tunisia where start to study Yoga and become a vegetarian. 1980 – study at Ecole Nationale D’Art – Cergy - France. Research on colours, abstract art – Kandinski , Klee , experimental art – installations , theater. Travel to India and Nepal guided from his way in Yoga and meditation. Start to smoke Ganja. 1981 – 1986 graduated at Academie Nationale de Beaux Arts – Paris. At this time concentrate playing music – pop rock, blues stile. Start to compose music. 1986 – return to Sofia and start to play in several groups as a guitarist and vocal – hard rock stile. At the same time seriously continue to paint. Make illustrations , book covers , drawings for publishing. 1988 – first exhibition in Sofia with surreal and hyperrealist paintings. 1989 – 1990 travel to Germany and France – compose the songs for the group: Violet General –dark wave , psychedelic underground + industrial. 1991 - Participation in vanguard actions , festivals and art groups - (art in action), Ka , aaa; etc. Active period with some exhibitions and many concerts ; experimental projects with Jorg Lenzlinger, Pedro Cobler , Wim Kolb /Switserland relies several albums , concerts and sound actions. Paint in expressionist manner. Work experimental video . Participate in Festivals – AVE - Holland, FIX – Ireland, Wroclaw. Relies several albums with Violet General and solo –dark wave, psychedelic underground , industrial , experimental , space. 1994 – 1997 five live music tours to Austria and Slovakia with noise music. Dark period for the Bulgarian artists 2000 – 10-th exhibition in Sofia. 2004 – create the Bulgarian Logo. Several multimedia actions with experimental noise music and video and two exhibitions with abstract works. 2005 – multimedia action with noise music & video in National Gallery – Sofia. 2006 - multimedia action with noise music & video in Plovdiv – Night of the museums – Sariev Gallery. 2007 - multimedia action with noise music , video and abstract paintings in Sofia – Art Center – Boris Hristov. 2008 - multimedia action with noise music and paintings in Sofia – Seasons Gallery. 2009 – exhibition in Seasons Gallery. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Espacio de publicación independiente en torno a entrevistas por Rosa Matilde Jiménez Cortés. EntreVistArtista (EVA) D. R. © 2009 – 2018